วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. 2552

-นำเด็กเล่นในงานปีใหม่
-จับของขวัญ
-โรงเรียนเลิกครึ่งวัน
-กลับบ้าน

วันพุธที่ 30 ธ.ค. 2552

-สอนตามปกติ
-ทำโครงการ
-ทำวิจัยในชั้นเรียน
-ช่วยคุมเด็กแทนครู
-เตรียมสถานที่จัดงานปีใหม่

วันอังคารที่ 29 ธ.ค. 2552

-เดินดูเด็กทำความสะอาด
-ปรึกษา ผอ. เรื่องโครงการ
-ให้เด็ก ม.2 ทดลองยิงจรวจขวดน้ำ
-สอนตามปกติ
-ช่วย ผอ. พิมพ์งาน

วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 2552

-สอนตามปกติ
-พาเพื่อนนักศึกษาพบ ผอ.
-พิมพ์งาน
-ยืนคุมเด็กเข้าแถวตอนกลางวัน
-ชวยแนะนำเพื่อนๆเกี่นวกับเรื่องต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค.2552

-ทำแผนการสอน
-เตรียมตัวสอน

วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.2552

-ทำเพาว์เวอร์พอยด์
-ทำโครงการ
-ทำแผนการสอน

วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.2552

-คุมเด็กทำเวร
-สอนเด็กตามปกติ
-พาเด็กไปหาหมอ
-ช่วยอาจารย์ทำงาน
-สอนเปตอง
-ช่วยดูแลเพื่อนนักศึกษาที่มาฝึกงาน